ยินดีต้อนรับ  ::   ออกจากระบบ ประกาศ
EP1
เครื่องของท่านไม่สามารถใช้ Web HTTPS ไม่ได้ โปรดติดต่อ Call Center
เข้าสู่ระบบ
รหัสผู้ใช้:
รหัสผ่าน:  
  
การแก้ไขกรมธรรม์

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 นี้เป็นต้นไป 
ระบบจะไม่ให้ทำการแก้ไขข้อมูลรหัสรถ วันคุ้มครอง ทะเบียนรถ และเลขตัวถัง
สำหรับ การแก้ไขข้อมูลกรมธรรม์อื่น ๆ ในระบบ จะสามารถทำการแก้ไขได้ภายในวันที่ออกกรมธรรม์เท่านั้น
หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ให้ติดต่อขอแก้ไขสลักหลังได้ที่สาขา
หรือทำการออกกรมธรรม์ฉบับใหม่ให้ลูกค้า
และทำการแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ตามเงื่อนไขการยกเลิกกรมธรรม์ของบริษัท

 ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน Web HTTPS คลิ๊กที่นี่

ตรวจสอบความพร้อมการพิมพ์กรมธรรม์รูปแบบใหม่ (Silverlight) คลิ๊กที่นี่

ประกาศ