ยินดีต้อนรับ  ::   ออกจากระบบ 

ตรวจสอบยอดขายกรมธรรม์ที่ปิดยอดการขายแล้ว


ลำดับ งวด วันที่ปิดยอด จำนวน กธ ค่ากระดาษ ค่าชดเชย เบี้ยรวม เบี้ยรวมปัดเศษ ค่าคอมรวม เบี้ยนำส่ง รายงานสรุปปิด ใบแจ้งยอด
     
รวมทั้งสิ้น
   
0.00
0.00
0.00
0.00